O nas

TERESA GRĘZIAK


Dyrygentka chóralna i historyczka sztuki. Ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w klasie organów Marietty Kruzel – Sosnowskiej (2005). Była jedną z ostatnich uczennic improwizacji Mariana Sawy (+ 2005). Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunku dyrygentura chóralna (dyplom z wynikiem celującym w klasie prof. Bogdana Goli uzyskała w 2011 roku). Studiowała tam ponadto muzykę kościelną (2005/2006) i muzykę dawną (2008/2009). Jest również absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2014 roku ukończyła historię sztuki pod kierunkiem prof. Antoniego Ziemby. Przez cały okres studiów była nagradzana stypendiami naukowymi, z których najważniejsze to: DONGSAN – RYSZARD ZIMAK FELLOW Dongsan Research Foundation (na rok akademicki 2009/10), stypendia programu Socrates – Erasmus (Perugia – Universita per Stranieri, Rzym – Conservatorio di Musica s. Cecilia) oraz, dwukrotnie, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za rok akademicki 2006/2007 oraz 2008/2009). Ponadto, w lipcu 2012 roku otrzymała stypendium weneckiej Fundacji Ugo e Olga Levi onlus w ramach XXXIII Międzynarodowego Kursu Chorału Gregoriańskiego. W konkursie „Primus inter pares. Student roku 2008” zdobyła I miejsce na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i II miejsce w województwie mazowieckim. Jako chórzystka zespołów: Ziarenko, Laudate Dominum, Warszawski Chór Międzyuczelniany, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mulierum Schola Gregoriana CLAMAVERUNT IUSTI, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, brała udział w licznych projektach artystycznych w kraju i za granicą. W latach 2010-2015 współpracowała z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym, z którym jako główna dyrygentka przeprowadziła m.in. sezon jubileuszu 50-lecia istnienia zespołu pt. "Sztuk puk - otwórz się na sztukę". W latach 2013-2017 pełniła funkcję organistki w kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie. Zrealizowała tam projekty: "W świetle Taboru" (2015) i "Listy Kobiet do Świata" (2016). Od 2016 roku związana jest z Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 2017 roku pracuje jako instruktorka głosowa i członek Zarządu Chóru. Jest członkiem założycielem Kolektywu św. Tekli - grupy działającej na rzecz kobiet w Kościele.

ZUZANNA FALKOWSKA

SONY DSC
Kompozytorka, aranżerka, dyrygentka i wiolonczelistka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku Dyrygentura Chóralna w klasie prof. Ryszarda Zimaka. Abiturientka kompozycji w klasie prof. S. Moryto, prof. P. Łukaszewskiego i ad. dr M. Bembinowa. Jest autorką muzyki do spektakli teatralnych, słuchowisk, etiud filmowych, oper, muzyki kameralnej, a także piosenek. Szczególne miejsce w jej twórczości zajmuje muzyka chóralna i muzyka dla dzieci. Największą fascynacją i inspiracją dla własnej twórczości stanowi jednak dla niej muzyka filmowa. Jej wielką pasją jest organizowanie projektów łączących różne dziedziny sztuki- muzykę, teatr, film, sztuki plastyczne, multimedia itd. Spośród tych projektów największym sukcesem cieszy się projekt “Święta w prezencie”. Od 2002 roku jest związana z Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich”, gdzie w 2006 roku uzyskała dyplom instruktora teatralnego. Jako wiolonczelistka współtworzy kwartet smyczkowy „Smooth Quartet”, który wykonuje różnorodną muzykę, od klasycznej po rozrywkową i filmową. Od 2012 roku jest dyrygentką chóru Epifania. Spośród najważniejszych dokonań artystycznych warto wymienić trzy spektakle muzyczne zrealizowane we współpracy z Działem Edukacji Teatru Wielkiego Opery Narodowej (Impresje” na podstawie „Zoo” Brzechwy”, „Krakowiacy i górale” oraz „Sen Nocy Letniej”), współpracę z Michałem Urbaniakiem i Jerzym Maksymiukiem przy koncercie UrbSymphony w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz poprowadzenie koncertu podczas Gali 100-lecie Piłki Ręcznej w Polsce w TWON.

ALEKSANDRA CHMIELEWSKA

Kompozytorka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji prof. Pawła Łukaszewskiego, doktorantka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Eugeniusza Knapika i studentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarka muzyczna współpracująca z Programem Drugim Polskiego Radia oraz z magazynem „Hi-Fi i Muzyka”. Przewodnicząca Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, członkini Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, kompozytor-rezydent Salonu Muzycznego Feliksa Nowowiejskiego. Jej muzykę cechuje pogłębiona emocjonalność, wyrazista melodyka oraz tendencja do programowości. Za swoją twórczość kameralną, chóralną i orkiestrową była doceniana w Polsce i za granicą, w takich krajach, jak: Ukraina, Słowenia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Austria, Węgry, Indie. Współpracowała z takimi zespołami, jak: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Słoweńskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej, Orkiestra Leopoldinum, Orkiestra Muzyki Nowej, Orkiestra Filharmonii Śląskiej, Chór Narodowego Forum Muzyki, Polski Chór Kameralny, Poznański Chór Kameralny, Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy. Ma na koncie liczne nagrody za swoją twórczość, wśród których warto wyróżnić I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Transatlantyk Instant Composition Contest, I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Koszewskiego, I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Patri Patriae oraz II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra Nova. Aleksandra Chmielewska prowadzi także działalność literacką. Od 2014 roku w księgarniach dostępna jest jej debiutancka powieść „Uczeń Czarnoksiężnika”, a w 2015 roku jej scenariusz słuchowiska "Tam, gdzie mieszka cisza" został wyróżniony I nagrodą w kategorii słuchowisk dla dzieci i młodzieży na Festiwalu Dwa Teatry.

ANNA MARIA HUSZCZA


Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie kompozycji Marcina Błażewicza, kontynuuje studia doktoranckie pod kierunkiem Lidii Zielińskej. W działalności kompozytorskiej sięga po różne gatunki i style muzyczne - począwszy od muzyki solowej, kameralnej i symfonicznej, przez utwory elektroniczne i multimedialne, po obszar muzyki filmowej, scenicznej, musicalowej oraz twórczość dla dzieci. Zajmuje się również aranżacją. Chętnie podejmuje interdyscyplinarne projekty łączące muzykę z tańcem, słowem i obrazem. Jej twórczość była prezentowana w Polsce i za granicą: w Słowenii, Czechach, Niemczech, Francji, Szwecji, Belgii, na Litwie, Ukrainie, Rosji oraz w Japonii. Jest laureatką licznych konkursów kompozytorskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jej utwory ukazały się na ośmiu wydawnictwach płytowych, m.in. na nagrodzonym Fryderykiem 2014 albumie Pawła Gusnara "Saxophone Varie" (DUX 0992), "Saxophone Varie vol. 2" (DUX 1374), "Folk&Roll" zespołu Zagan Acoustic i monograficznym albumie "wydziwiAnka" (Requiem Records 127/DUX1380). Drukiem ukazały się jej kompozycje dla dzieci oraz utwory saksofonowe w ramach serii "Paweł Gusnar Collection" (Ars Musica, 2017).

ANNA GŁAŻEWSKA

SONY DSC Urodziła się w 1986 roku w Warszawie. Z wykształcenia organistka i logopeda ze specjalizacją z emisji głosu. Ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie oraz Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2008-2012 studiowała Prowadzenie Zespołów Muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od dziecka śpiewała w wielu zespołach wokalnych. Od 16. roku życia zajęła się profesjonalnie wykonawstwem muzyki dawnej, głównie średniowiecznej, dokształcając się na międzynarodowych kursach i koncertując w Polsce i w Europie z zespołem Dekameron. W tej chwili wykonuje muzykę przedwojennej Warszawy w zespole Jak ta lala Band i pracuje w agencji interaktywnej jako specjalistka od Public Relations. Jest również współzałożycielką Fundacji Bardzo Ładnie, zajmującej się promowaniem świadomości kulturowej we współczesnym społeczeństwie. Jej pasją jest taniec barokowy oraz hip-hopowy.

MARZENA RYBAK

Urodziła się w 1990 roku w Warszawie. Jest absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie fortepianu, a także Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunku Dyrygentura chóralna. Jako wieloletnia chórzystka zespołu „Laudate Dominum” pod dyrekcją Anny Perzanowskiej – Tarasiuk uczestniczyła w wielu koncertach, festiwalach i konkursach, w kraju i za granicą. Nawiązała także 2-letnią współpracę z włoską sceną muzyczną, w Turynie – początkowo jako studentka „Kompozycji i dyrygentury chóralnej” w Conservatorio Giuseppe Verdi, później podczas pracy z wieloma zespołami włoskimi w ramach kursów dyrygenckich.Obecnie jest drugim dyrygentem chóru MZA "Surma" oraz dziecięcego chóru szkolnego PSM im. O.Kolberga w Warszawie. Specjalizuje się również w fotografii portretowej i eventowej, zwłaszcza w ramach przedsięwzięć muzycznych. Zrealizowała kilka sesji zdjęciowych dla agencji muzycznej Fonobo czy dla zespołów wokalnych takich jak: Sing'in Warsaw, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo śpiewacze "Harfa" czy Zespół Wokalny EMOTIVO. Odpowiada także za dokumentacje fotograficzne kameralnych koncertów "Sofar" w Warszawie. W 2016 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Portret prawdziwy".

ZUZANNA FLISOWSKA

SONY DSC Urodziła się w 1986 roku w Warszawie. W 2012 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego obroniła pracę magisterską na temat roli wizerunków w formacji pierwszych jezuitów. Obecnie kończy teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum. Dzięki stypendiom naukowym część studiów odbyła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster. Od lutego 2013 roku jest doktorantką ks. prof. Michała Janochy na Wydziale Artes Liberales UW. Chwilowo mieszka w Niemczech, gdzie bada nowożytne miedzioryty z kolekcji Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel.